رزومه  

آثار اعضای گروه نقاشان سپند

*احمد نصرالهي

متولد 1330، بابل
آغاز به كار نقاشي به شكل تجربي، 1345
ديپلم هنرستان كشاورزي ساري، 1351
آموزش نقاشي نزد تعدادي از هنرمندان ايراني، علي اكبر صفائيان، بهرام عاليوندي و ...

*نمايشگاه‌هاي انفرادي
1391    گالري سيحون، تهران
1390    گالري سيحون، تهران
1389    گالري سيحون، تهران
1388    گالري سيحون، تهران
1387    گالري سيحون، تهران
1386    گالري سيحون، تهران
1385    گالري سيحون، تهران
1384    گالري ويو، شانگهاي چين
1383    گالري سيحون، تهران
1382    نمايشگاه نقاشي ، موزه هنرهاي معاصر، اصفهان
1381    گالري سيحون، تهران
1380    نمايشگاه مروري بر آثار، موزه هنرهاي معاصر، اصفهان
1379    گالري سيحون، تهران
1378    گالري سيحون، تهران
1377    گالري سيحون، تهران
1376    گالري سيحون، تهران
1375    گالري سيحون، تهران
1374    گالري سيحون، تهران
1373    نمايشگاه حاجي فيروز، گالري سيحون تهران
1372    گالري  سيحون، تهران
1371    گالري سيحون، تهران
1370    گالري نور، تهران     
1369    گالري سيحون، تهران
1368    گالري سيحون، تهران
1365     نگارخانه آبي، بابل

*منتخب نمايشگاه‌هاي گروهي
1388    نمايشگاه گروهي نقاشي، بلاروس
1387        كاخ موزه نياوران تهران ؛
1387    خانه هنرمندان ايران، تهران
1386    كاخ موزه سعدآباد، تهران
1386    شركت در حراج زمستاني كريستي ، دبي
1385    نمايشگاه بين‌المللي نقاش، پكن
1383    نمايشگاه بين‌المللي نقاشي، سوئيس
1383    سومين نمايشگاه جهان اسلام، نگارخانه صبا، فرهنگستان هنر ايران و
دريافت  لوح افتخار هنرمند برگزيده
1382     نمايشگاه نگاه معنوي، موزه هنرهاي معاصر، تهران؛
1382    نمايشگاه صد سال هنر ايران، نگارخانه صبا، تهران؛
1382    نمايشگاه نقاشي، كاخ موزه نياوران
1381     دومين بينال نقاشي معاصر جهان اسلام، تهران
1380    نمايشگاه نقاشي در موزه ليتون هاوس، لندن
1379
1379     پنجمين بينال نقاشي ايران، موزه هنرهاي معاصر، تهران؛
چشم‌انداز طراحي معاصر ا يران، موزه هنرهاي معاصر، تهران
1379    نمايشگاه نقاشي در گالري اولدهام، لندن
1378    چهارمين  بينال نقاشي شارجه
 1378
1378    نخستين نمايشگاه  بين‌المللي طراحي، موزه هنرهاي معاصر تهران،
نمايشگاه صادراتي هنرهاي تجسمي تهران
1377     نمايشگاه بين‌المللي نقاشي،  ونيز
1376
1376     نمايشگاه بين‌المللي نقاشي، پكن
نمايشگاه بين‌المللي پاريس
1372     نمايشگاه بين‌المللي نقاشي، فلورانس
1370    اولين بينال نقاشي ايران، موزه هنرهاي معاصر تهران
1350    نمايشگاه در خانه جوانان ساري


*فعاليت هاي جنبي
1381تا 1353 مدرس آموزش و پرورش
  1362تا 1356 سر پرست گروه نقاشان آزاد بابل
 از سال 1356تاكنون : مديريت آتليه آبي، ( بعدها نگارخانه آبي )
برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف در اين نگارخانه
آموزش نقاشي به كودكان و نوجوانان و بزرگسالان
چاپ كتاب  و انتشار مقالات تخصصي  در نشريات
برگزاري وركشاب و سخنراني در زمينه هنر كودكان
و ...آثار اعضای گروه نقاشان سپند احمد نصرالهی